Kjo faqe përdor cookie teknike, analitike dhe të palëve të treta.
Duke vazhduar shfletimin, ju pranoni përdorimin e cookies.

Preferences cookies

Bursa studimi

Bursa studimit: Shkolla Private Italiane

Instituti Italian i Kulturës u ofron studentëve të regjistruar në kurset e tij dhe që bëjnë kërkesë, bursa studimi afatshkurtra për studimin e gjuhës dhe kulturës italiane në shkolla të ndryshme gjuhësh në Itali.
Studimet zgjasin nga 2 deri në 4 javë dhe ofrojnë zbritje në koston e kursit, sipas politikave të shkollave.

Bursat mbulojnë koston e kursit plotësisht ose pjesërisht. Tarifat e udhëtimit, akomodimit dhe regjistrimit janë përgjegjësi e bursistëve, të cilët do të ndihmohen – nëse kërkohet – nga vetë shkollat ​​për të gjetur strehim.

Ndarja e bursave të disponueshme do të bëhet në bazë të prioritetit të kërkesës pranë këtij Instituti.

Borse di studio offerte all’IIC Tirana

MODULO PER LA DOMANDA

Për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me këtë kategori bursash, ju lutemi kontaktoni:

ZYRA E KURSEVE
Tel.: +355 42 379580
E-mail: corsi.iictirana@esteri.it

*************************

TË TJERA BURSA

Çdo vit, Instituti Italian i Kulturës së Tiranës u ofron qytetarëve shqiptarë mundësinë për të përfituar bursa studimi në Itali, për një kohëzgjatje 1-3 muaj, pranë:

Këto bursa i drjejtohen studentëve të kurseve të institutit tonë, si dhe mësuesve të gjuhës italiane.