Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Studiare In Italia

 

Studiare In Italia

UNIVERSITETET

Të dhëna të përgjithshme mbi organizimin dhe funksionimin e Universiteteve italiane gjenden në seksionin e sitit të Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR)

Cilat dhe sa janëListat e plota të Universiteteve mund të konsultohen përmes

 


Regjistrimet e studentëve të huaj

Studentët e huaj të interesuar të kryejnë studimet pranë Universiteteve Italiane do të gjejnë informacione të nevojshme mbi vendet e rezervuara për ta përmes motorit të kërkimit Cineca dhe në faqen e MIUR.


Rezidencat universitare të CCU ofrojnë mundësi kompetitive si në lidhje me cilësinë ashtu edhe me çmimin dhe gjenden në 14 qytete italiane.
Në kuadër të CCU mund të sugjerojmë kolegjet e shquara të Fondacionit RUI (www.fondazionerui.it) dhe Camplus (www.camplus.it).

Instituti Italian i Kulturës dhe Ministria e Punëve të Jashtme italiane nuk janë përgjegjës për dëme të mundshme që vijnë si pasojë e zgjedhjes së njërës prej këtyre rezidencave universitare.

Ndërkombëtarizimi i universiteteve: oferta didaktike në gjuhën angleze

SHKOLLAT

Informacione të përgjithshme mbi sistemin shkollor italian dhe informacione të nevojshme gjenden në sitin e Ministrisë Italiane të Universiteteve dhe Kërkimeve (MIUR).

Cilat dhe sa janë

Lista e plotë e shkollave të të gjitha niveleve mund të konsultohet me ndihmën e motorëve kërkues të mëposhtëm:
• Scuole Statali (Shkolla Shtetërore)FORMIMI I LARTË ARTISTIK DHE MUZIKOR

Lista komplete e akademive, konservatorëve dhe Instituteve të Formimit të Lartë Artistik dhe Muzikor


TË BËHESH PROFESOR I ITALISHTES SI GJUHË E HUAJ

• Progetto ITALS - Departamenti i Shkencave të Gjuhës i Universitetit Ca' Foscari të Venecias
• DITALS - Çertifikata e kompetencës në didaktikën e italishtes për të huaj - Università per Stranieri di Siena
• Diplomim në mësimdhenien e gjuhes dhe kulturës italiane për të huajt - Università per Stranieri di Perugia


75