Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Premi Traduzione

 

Premi Traduzione

Vizito faqen e Ministrisë së Punëve të Jashme dhe Kooperacionit Ndërkombëtar të dedikuar çmimit dhe kontributit për përkthimet e veprave italiane.

 Thirrja për Çmim dhe Kontribut për përkthimet në gjuhë të huaj të veprave italiane - skadon me 31 Mars 2019Çmim dhe Kontribut për përkthimet në gjuhë të huaj të veprave italiane - skadon me 31 Mars 2019


70