Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Çmime dhe konkurse

 

Çmime dhe konkurse

Ministria e Punëve të Jashtme, në bashkëpunim me institucione të tjera, organizon dhënien e disa çmimeve në fusha të ndryshme artistike e kulturore

libro italiano

Ministria ofron edhe mjaft Çmime e kontribute për përkthimin e veprave letrare dhe audiovizive italiane (Thirrja 2020 - Formulari i kërkesës pë Çmime e Kontribute 2020).

Italia ofron mjaft çmime ndërkombëtare, kombëtare, rajonale, provinciale e komunale të hapura për shtetasit italianë dhe/ose të huaj. 


Arkitektura dhe design


Arti


Kinema/Fotografi

 

 

Baleti


Letërsia


MuzikaShkenza  


Studime Kërkime Ese Përkthime

 


Teatri

 

 
Të ndryshme


69