Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Çmime dhe konkurse

 

Çmime dhe konkurse

Ministria e Punëve të Jashtme, në bashkëpunim me institucione të tjera, organizon dhënien e disa çmimeve në fusha të ndryshme artistike e kulturore

libro italiano

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar promovon shpërndarjen e veprave editoriale dhe kinematografike italiane jashtë vendit nëpërmjet ofrimit të kontributeve për përkthimin dhe dublimin/titrimin, të cilat përfaqësojnë një instrument strategjik për promovimin e gjuhës dhe kulturës italiane jashtë vendit.

Farnesina ofron dy lloje të stimujve financiarë:

  • Kontribut në përkthimin e një vepre italiane jashtë vendit ende të pabotuar dhe për prodhimin, dublimin dhe titrimin e filmave të shkurtër dhe të metrazhit të gjatë dhe serialeve televizive;
  • Çmimi për një vepër italiane të përkthyer tashmë jashtë vendit.


Aplikimet duhet të dorëzohen çdo vit pranë Institutit Italian të Kulturës dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore italiane jashtë vendit, sipas procedurave të përcaktuara nga Thirrja. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve në lidhje me edicionin 2022 është caktuar më 5 maj 2023.

 (Thirrja 2023 Formulari i kërkesës pë Çmime e Kontribute 2023).

 

Çmimi Flaiano në italianistikë 

 

Italia ofron mjaft çmime ndërkombëtare, kombëtare, rajonale, provinciale e komunale të hapura për shtetasit italianë dhe/ose të huaj. 


Arkitektura dhe design


Arti


Kinema/Fotografi
 

Baleti


Letërsia


Muzika


Shkenza


Studime Kërkime Ese Përkthime


Teatri 

 

Të ndryshme


69