Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Quotidiani E Riviste

 

Quotidiani E Riviste
Biblioteka e vogël por e pasur e Institutit Italian të Kulturë në Tiranë, e vendosur në katin e parë të ndërtesës, numëron rreth 30 revista kulturore, të cilat janë në dispozicion të studentëve për t’u konsultuar pranë qendrës. 

 Arti

Arte in - (dymujore) (italisht)
La storia delle cose- La rivista delle arti minori - (tremujore) (italisht)
The Art Newspaper -(anglisht)
ItalyArt - catalogo delle Olimpiadi della Cultura - (italisht)

Aktualitet

Pace, diritti umani - (katërmujore) (italisht)
Piedmont in the world - (revistë) (anglisht)

Buletine

Le Marche e le vie del combiamento - (revistë e këshillit rajonal të krahinës së Markeve)
Il giornale del consiglio- Marche - (e përmuajshme) (italisht)
La regione Toscana - (e përmuajshme) (italisht)
Regione Lombardia - (katërmujore) (italisht)
Lombardia Nord-Ovest - (katërmujore) (italisht)

Kinema

Filmcritica - (dymujore) (italisht)

Kritika dhe Kultura

Esperianza letteraria - (tremujore) (italisht)
Ideazione - (dymujore) (italisht)
Teoresi e crisi della modernità - (vjetore) (italisht)
Cultura e libri - (tremujore) (italisht)

Pedagogjia

Periodico In.it -quaderno di servizio per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera - (katërmujore) (italisht)
Quaderno degli annali dell'istruzione - (tremujore) (italisht)

Poezia, Letërsia dhe Saggistica

Il Veltro – rivista della civiltà italiana - (dymujore) (italisht)
Libri e Riviste d’Italia - (katërmujore) (italisht)
Nuova antologia - (tremujore) (italisht)

Fetare

30giorni - (e përmuajshme) (italisht)

Revista

I calabresi nel mondo - (e përmuajshme) (italisht)
Ferrara - (gjashtëmujore) (italisht)
Padova e il suo territorio - (dymujore) (italisht)

Sociologjia

La critica sociologica - (tremujore) (italisht)
Affari sociali internazionali - (tremujore) (italisht)

Teatri

Sipario - (e përmuajshme) (italisht)

46