Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Paisje teknike

 

Paisje teknike

Pajisjet teknike të Institutit.

  1. Dërrasë e shndritshme e kompletuar me ekran dhe e llojit tregues GEHA top vizion 2400/2000LW/2000
  2. Videoprojektor DELL 2300 MP
  3. Lap Top DELL LATITUDE 100L Service tag 7G9YK1J
  4. HP FhotoSmart 945 CN3BE911SK AC
  5. DVD VIDEO KCL DVD - 8899 DVD / VCD / MP3 / CD player 202040907790 me telekomandë BF-2018
  6. Videoregjistrues SAMSUNG Art. SV 25 - 15X/XET me telekomandë Nr.52386RDTB00794N/XET
  7. Mangianastri SHRPHERO TD 888S Radio double Cassette recorder

603