Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

La Sede

 

La Sede

Instituti Italian i Kulturës jep herë pas here hapësirat e saj (klasat dhe dhomën e projektimit) kundrejt një pagese.

Për informacion mbi kushtet e dhënies së hapësirave të Institutit dhe kostot, ju lutemi shkruani në: iictirana@esteri.it

 

Fotografia                  Descrizione
  Nje nga klasat
            

    
  Zyra e Drejtorit

  Mediateka

39