Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Lo Staff

 

Lo Staff

 

 Alessandro Ruggera

Drejtor

direttore.iictirana@esteri.it

Vilma Llagami

Administratë dhe Financa 

contabilita.iictirana@esteri.it

Violeta Gjoni

Sekretaria e Drejtorisë - Bashkëpunëtore në organizimin e aktiviteteve kulturore 

Përditësime ne Web site dhe rrjetet sociale

direttore.iictirana@esteri.it

Albana Çuadari

Sekretaria e Institutit - Arkivi - Protokolli

Kurset e gjuhës - Çertifikime - Regjistrime dhe informazion

iictirana@esteri.it

Migena Kristo

Biblioteka - videoteka biblioteca.iictirana@esteri.it

Kurset e gjuhës - Çertifikime - Regjistrime dhe informazion

corsi.iictirana@esteri.it 

Gjergj Kereci

Shofer - Ndihmës - Centralinist


35