Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Studiare Italiano Online

 

Studiare Italiano Online

 Ja një listë sitesh ku studenti mund të gjejë instrumenta të nevojshëm për mësimin e italishtes on line.
RAI për gjuhën italiane
         Rai Educational: Cantieri d'Italia Italishtja bazë për të hedhu hapat
         Rai Educational: Io parlo italiano, kurse italishteje për emigrantët  
         Rai Internazionale Italica: kurs italishteje nga elementar deri te të përparuarit
Kurse                                                                                                                                    

 • About: Në anglisht. Me links mbi Italinë
 • Adesso: Në anglisht. Leksione dhe aktivitete mbi gjuhën dhe kulturën italiane
 • BBC Italian Language Online for Adults: Kurs i gjuhës italiane. Në anglisht
 • CDF Italian Lessons: Material didaktik dhe skeda gramatikore
 • Cyberitalian: Në anglisht dhe në spanjisht. Kurs i gjuhës italiane me pagesë
 • Eleaston: Me links të siteve për gramatikë, ushtrime, fjalorë dhe kulturë italiane.
 • EMT: Me links mbi gjuhën italiane
 • ICoN: Kurs diplomimi në gjuhën dhe kulturën italiane për të huaj; kurs i gjihës italiane për të huaj. Me pagesë
 • Iluss: Material didaktik për fillestar dhe të përparuar 
 • Italian Electronic Classroom: Gramatikë dhe leksik
 • Learn to speak Italian: Material didaktik. Falas
 • Linguanet Europa: Burime shumëgjuhëshe në mbështetje të mësimdhënies dhe nxënies së gjuhëve të huaja
 • Logos: Sit për përkthime shumëgjuhëshe.
 • Rete!: Kurs multimedial i gjuhës italiane për të huaj.
 • Scuola di Italiano a Roma: Materiale didaktike për të gjitha nivelet.
 • SegnaWeb: Burime Internati të seleksionuara nga bibliotekarët italianë  
 • UCLA: Aktivitete didaktike
 • Università di Trieste: Programe integruese për studimin e gramatikës
 • Università di Venezia: Ushtrime dhe aktivitete
 • Italia Italiano: Informacione dysimestrale nëpërmjet audios me aktivitete didaktike.
 • Icon: kurs diplomimi on line më pagesë

Formim i mësuesve të Italishtes si Gjuhë 2

Instrumenta


32