Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Bursat e Institutit

 

Bursat e Institutit

Bursa studimi: Shkollat Private italiane

Instituti Italian i Kulturës ofron studentëve të regjistruar në kurset e saj dhe që do të bëjnë kërkesë për bursë studimi afatshkurtër për studimin e gjuhës dhe kulturës italiane në shkolla të ndryshme gjuhe në Itali. Kanë kohëzgjatje nga 2 në 4 javë me një zbritje në tarifën e kursit në diskrecion të shkollës pritëse.

Bursat mbulojnë të gjithën ose pjesërisht vetëm koston e kursit. Shpenzimet e udhëtimit, qëndrimit dhe taksën e regjistrimit janë në ngarkim të borsistave që do të asistohen - nëse kërkohet - nga shkollat pritëse për të gjetur vendqëndrim.

Dhënia e bursave disponibël do të bëhet në bazë të prioriteteve të këtij Instituti.

Bursat e studimit të ofruara nga IIC Tiranë

MODULI PËR KËRKESËNËRKESËN

Për më shumë informacion në lidhje me këtë kategori burse lutem kontaktoni:

ZYRA E KURSEVE
Tel.: +355 42 379580
E-mail: iictirana@esteri.it

*************************

BURSA TË TJERA

Çdo vit, Instituti Italian i Kulturës në Tiranë i jep mundësinë shtetasve shqiptarë të përfitojnë një bursë studimi në Itali, me një kohëzgjatje nga 1 deri në 3 muaj, pranë:

Këto bursa i drejtohen studentëve të kurseve të Institutit tonë, si dhe profesorëve të mësimdhënies së gjuhës italiane. 

 
Bursa studimi te Ministrise se Jashteme italiane
 ° Bursa studimi te Ministrise se Jashteme italiane per studime ose kerkime shkencore prane Institucioneve italiane.

Viti akademik 2018/2019


30