Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Mësuesit dhe Tekstet

 

Mësuesit dhe Tekstet

Trupa pedagogjiike e Institutit Italian të Kulturës Tiranë përbëhet nga profesorë shqiptarë dhe italianë, të formuar në Itali, me eksperiencë profesionale dhe të kualifikuar në mësimdhënien e gjuhës italiane për të huajt.Tekstet e kurseve

nuovissimo p.i. a1 a2 Nuovissimo Progetto italiano 1

T. Marin
Corso di lingua e civiltà italiana.

Niveli elementar (A1-A2)

 

nuovo p.i. b1 b2 Nuovo Progetto Italiano
T. Marin - S. Magnelli
Kurs multimedial i gjuhës dhe kulturës italiane.

Nivel i mesëm (B1);
Nivel i mesëm (B2)

 

Librat e kurseve mund të blihen, kundrejt paraqitjes së vërtetimit të pagesës së regjistrimit në kurs lëshuar kjo nga IIC, pranë shpërndarësit:

Educational Centre Bookstore

Bulevardi Bajram Curri, Pall. 156/3 Kati 1-rë

Orari i hapjes: 08.00 - 20.00 E hënë – E shtunë

www.eshop.educationalcentre.al

 


27