Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Mënyrat e regjistrimit

 

Mënyrat e regjistrimit

Paraqitja pranë Institutit Italian të Kulturës, e dokumentacionit të mëposhtëm:

  • Kopje e pagesës së kryer të kuotës së regjistrimit në Kurs (nëpërmjet transfertës/derdhjes në bankë ose përmes POS pranë IIC-së)

Shuma e regjistrimit në kurse

50 orë - 18.000 Lekë

  

Pagesa mund të kryhet ose me kartë pranë Institutit Italian të Kulturës, ose me derdhje në bankë sipas të dhënave të më poshtme:

Banka: Intesa SanPaolo Bank Albania

Përfituesi: Instituto Italiano di Cultura

c/c in Lekë: 30861332802

IBAN: AL26208111010000030861332802

Në qëllimin e pagesës duhet të specifikohet Emër Mbiemër i korsistit, Lloji i Kursit dhe qyteti ku do të ndiqet kursi.

Nuk pranohen më pagesat kesh.

 

Librat e kurseve mund të blihen, kundrejt paraqitjes së vërtetimit të pagesës së regjistrimit në kurs lëshuar kjo nga IIC, pranë shpërndarësit:

Educational Centre Bookstore

Bulevardi Bajram Curri, Pall. 156/3 Kati 1-rë

Orari i hapjes: 08.00 - 20.00 E hënë – E shtunë

www.eshop.educationalcentre.al

 


26