Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Kalendari i Kurseve

 

Kalendari i Kurseve

KURSET E GJUHËS ITALIANE

Dëshiron të mësosh në mënyrë efikase gjuhën italiane për punë, për studime apo për kënaqësi? Instituti Italian i Kulturës në Tiranë është zgjidhja ideale për të të garantuar mësime të kualifikuara në një atmosferë të gjithën italiane. Zgjidh, ndër propozimet tona, atë që i përshtatet më së miri nevojave të tua. Të presim!

Për më shumë informacion klikoni këtu!

cover shq

 
16