Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Autovalutazione

 

Autovalutazione


Cili eshte niveli yt i gjuhes italiane?

Kjo guide autovleresimi NUK zevendeson testimin e hyrjes per ne kurset e gjuhes italiane te organizuara nga Istituti, por eshte vetm nje mjet i cili te ndimon te kontrollosh vete se cili eshte niveli yt i njohjes se gjuhes italiane.

Analizzo me kujdes karakteristikat e pershkruara ne kete tabele te ofruar nga European Language Portofolio i Keshillit te Evropes e cila mund te gjendet ne gjuhet kryesore nderkombetare ne linket e meposhteme:

italisht: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_italian.doc
anglisht: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_english.doc
ferngjisht: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_french.doc
gjermanisht: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_german.doc
spanjishthttp://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_spanish.doc
portugalisht: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_portuguese.doc

15