Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Corsi Per Stranieri

 

Corsi Per Stranieri

Kurse të gjuhës dhe kulturës italiane të mundësuara nga Universitetet Italiane:

 

 


 

Kurse të gjuhës italiane, të kulturës dhe të disiplinave të ndryshme të mundësuara për të huajt

Konsulto listën e shkollave, qendrave, akademive të cilat ofronjnë kurse të disiplinave të ndryshme drejtuar kryesisht studentëve të huaj.
Kurset mund t’i kërkosh sipas krahinës dhe/ose qytetit dhe/ose llojit. Në zgjedhjen e llojit të kurseve, zërat e menus janë qëllimish të përgjithshme, si p.sh. "Gjuha italiane", "Design", "Muzika" e "Kanto", arësye kjo që të dërgon menjëherë në sitin web të shkollave ku mund të shihen gjithë nënllojet e ofruara.
Nëse kërkon kurse të gjuhës italiane, vizita e website-t të qendrave këtu të shënuara do të të lejojë të dallosh shkollat e dedikuara ekskluzivisht mësimdhënies së gjuhës italiane të huajve nga ato të cilat ofrojno kurse të gjuhës si plotësim të mësimdhënieve të tjera, ndër të cilat arti, moda, design, arti i të gatuarit, etj.

Garanci për besueshmëri në fushën e organizimit dhe cilësi në fushën e didaktikës janë të dhëna nga shkollat e gjuhës dhe kulturës italiane që kanë fituar njohjen e ashtëquajtur Vënie në dimeni të MIUR (si rrjedhojë e një inspektimi nga ana e Ministrisë së Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit shkencor)

Duke vizituar sitin web të shkollave kontrollo nëse janë pjesë e Shoqatave që marrin përsipër të kontrollojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe u përgjigjen klientëve. Këto shoqata janë:

në nivel kombëtar:
• ASILS (Shoqata Shkolla të Italishtes si Gjuhë e dytë) 
• AIL (Akademia Italiane e Gjuhës)
Italian in Italy (Shoqata Kombëtare e shkollës gjuhës dhe kulturës italiane)


në nivel ndërkombëtar:
• WYSETC (World Youth Student and Educational Travel Confederation)
ALTO (Association of Language Travel Organisations)
• IALC (International Association of Language Centres)
• TANDEM (International Network of Quality Language Institutes)
• EAQUALS (The European Association for Quality Language Services)
• IHWO (International House World Organisation)

Gjithashtu, është e rëndësishme të dihet nëse shkollat janë të njohura si Ente të Formimit dhe nëse janë të autorizuara të lëshojnë Çertifikata të njohjes së Gjuhës italiane.

Për të gjitha shkollat që nuk kanë asnjë nga këto kritere këshillohet të kontrollohet nëse siti i tyre web përmban informazione të qarta e të sakta mbi:
• kushtet ekonomike të kurseve të ofruara (kostot, depozitim, kthimin e depozitimit në rast tërheqjeje)
• vendi ku zhvillohen kurset (ndërtesa, sallat, infrastruktura, pajisjet teknike)
• karatteristikat e konvikteve për studentët (kostot dhe vendodhja)
• stafi petagogjik (tituj e studimit dhee kurrikula)
• materiali didaktik i përdorur


31