Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Calendario Eventi In Italia

 

Calendario Eventi In ItaliaMotor kerkimi per aktivitetet kulturore kryesore ne Itali 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Në këtë sektor mund të kërkohen informacione rreth manifestimeve kulturore (ekspozita, konferenca, kuvende, seminare, prezantime katalogësh, etj.) të organizuara nga Ministria e Kulturës dhe nga Institutet e tjera:
Ekspozita kryerosore: ekspozitat e konsideruara më të rëndësishme në nivel kombëtar
Ekspozita nëpër botë: disa ekspozime italiane nëpër botë
Kërkime: të lejon të gjesh një aktivitet nëpërmjet çelësave specifik të kërkimit
Axhenda e përurimeve: kalendari i përurimeve të aktiviteteve kulturore
Aktivitete të rëndëshishme: moment në përfshirjen e jashtëzakonshme të Administratës në promovimin dhe vlerësimin e pasurisë kulturore si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Qëllimi ështe ai i afrimit gjithnjë e më shumë të qytetarëve me monumentet, muzetë, veprat e artit, letërsinë, muzikën, për të bërë për vete traditat dhe historinë e tyre.
Festivale: Lista e festivaleve me mbështetjen dhe/ose kontributin e MIBAC

10