Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Tirana 100 vjet: Zhvillimi urban i qytetit – një punë kërkimore e Ana Shpuza

Data:

31/07/2020


Tirana 100 vjet: Zhvillimi urban i qytetit – një punë kërkimore e Ana Shpuza

Origjina e Tiranës – historia dhe vendbanimet e para

Tirana ka një histori modeste në krahasim me shumë kryeqytete evropiane, por pavarësisht kësaj, ajo meriton një studim të thelluar, jo vetëm sepse është kryeqyteti i Shqipërisë, por edhe sepse është shembulli i një modeli shumë të veçantë të zhvillimit urban: Tirana ka mbledhur ndër shekuj trashëgimine kulturore ilire, romake, bizantine, atmosferen orientale, duke ndërthurur elementet tipike evropiane të Mesdheut dhe Ballkanit. Zhvillimi i territorit të Tiranës do të gjurmohet këtu përmes analizës historike të dinamikave që kanë prekur zonën ndër shekuj, deri në krijimin e bërthamave të para urbane, duke rindërtuar strukturën origjinale planimetrike të qytetit, dhe dinamikat urbane, socio-ekonomike që kane garantuar rritjen dhe lulëzimin e saj.

Dëgjim të këndshëm!

Çdo të premte në orën 13:00, 15:00 dhe 17:00 në www.radiomi.al 

 

Informazione

Data: Nga P 31 K 2020Sh 31 T 2020

Organizuar nga : IIC di Tirana

Në bashkëpunim me : Radio MI

Hyrja : E lirë


Vendi:

www.radiomi.al

1079