Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

F.A.R. | Frekuencat e arkitekturës në Radio nga Valerio Perna

Data:

29/07/2020


F.A.R. | Frekuencat e arkitekturës në Radio nga Valerio Perna

F.A.R. | Frekuencat e arkitekturës në Radio lind me qëllimin hulumtimin disa tematike të rendësishme që janë në thelb të debatit bashkëkohor arkitetonik. Programi, si një far (faro në gjuhën italiane), propozohet të dergojë mesazhe të ndritshme, intensive dhe të shkurtra që mund të ndhimojnë degjuesin të orientohet në dëtin ë pakalueshëm të kulturës arkitektonike përmes zerave të ekspertëve italianë dhe shqiptarë qe gjate çdo epizodi do të ftohen për të diskutuar më drejtuesin.

Në një moment ndryshimesh të medha si ai që po jetojmë, qëllimi ynë është të kuptojmë dinamikën e botës bashëkohore përmes transformimeve të hapësirave të tij fizike dhe perspektivës se kush mund t’i imagjinojë dhe përfaqësojë ato.

Dëgjim të këndshëm!

Çdo të mërkuë në orën 15:00 dhe 18:00 në www.radiomi.al 

Informazione

Data: Nga Mer 29 K 2020Sh 31 T 2020

Organizuar nga : IIC di Tirana

Në bashkëpunim me : Radio MI

Hyrja : E lirë


Vendi:

www.radiomi.al

1078