Ky web site përdor cookies për të ofruar një përvojë më të mirë. Duke vazhduar me kërkimin prano përdorimin e cookies nga ana jonë OK

Panairi i universiteteve italiane "TË STUDIOSH NË ITALI 2017" – Edicioni i V

Data:

31/03/2017


Panairi i universiteteve italiane

Promovim i sistemit akademik italian, me ngritjen e stendave dhe prezantimet e ofertave formative dhe didaktike të universiteteve italiane.

Do të jenë të përfaqësuara universitetet italiane nga: Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Università di Bologna, Università degli Studi di Bergamo, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”, Università della Calabria, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università IUAV di Venezia, Università IULM di Milano, Università di Roma LUMSA, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Pavia, Università per Stranieri di Perugia, Università degli Studi di Perugia, Università di Torino, Università di Brescia e Università del Salento.

Me pjesmarrjen e: APADI, IPSIA, INAS e INAC

Në datë 31 marsit do të organizohet një seminar kontakti mes universiteteve italiane dhe atyre shqiptare dhe do të prezantohen mundësi të ofruara nga programet evropiane për të promovuar lëvizjen dhe bashkëpunimin arsimor dhe shkencor. Me nderhyrjet e përfaqësuesve të INDIRE.

Hyrja në Panair është e lirë dhe personeli i Zyrës së Shkollave të Konsullatës së Ambasadës Italiane në Tiranë do të jetë në dispozicion për informacione mbi procedurat për të studiuar në Itali.

Të studiosh në Itali është organizuar nga Instituti Italian i Kulturës në kujdesin e Ambasadës Italiane në Tiranë.

1 prill 2017, ora 09-18

Hotel Tirana International

Salla Akernia, Tiranë

Hyrja e lirë

Informazione

Data: Nga P 31 M 2017Sh 1 P 2017

Organizuar nga : Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Hyrja : E lirë


Vendi:

Hotel Tirana International, Tirana

637